Hiển thị 1–24 của 35 kết quả

Giảm giá!
990,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak TG - Blazer

UPS Santak blazer 1000VA (1kva/600w)

3,300,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak TG - Blazer

UPS Santak blazer 2000VA (2kva/1.2kw)

3,990,000 VNĐ
4,100,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C10KS (10kva/7kw)

6,800,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C1KS (1kva/700w)

7,500,000 VNĐ
7,590,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C1k (1kva/700w)

7,700,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C1KR (1kva/700w)

9,000,000 VNĐ
11,900,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C2KS (2kva/1.4kw)

13,600,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2ke (2kva/1.6kw)

14,050,000 VNĐ
15,100,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2k (2kva/1.4kw)

16,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C20KS (20kva/14kw)

17,900,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2KR (2kva/1.4kw)

18,000,000 VNĐ
21,590,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

Ups Santak online C3ke (3kva/2.4kw)

23,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C3KS (3kva/2.1kw)

24,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C3k (3kva/2.1kw)

26,900,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C3KR (3kva/2.1kw)

29,800,000 VNĐ