Showing 1–24 of 35 results

Bộ lưu điện UPS Santak TG - Blazer

UPS Santak blazer 1000VA (1kva/600w)

Bộ lưu điện UPS Santak TG - Blazer

UPS Santak blazer 2000VA (2kva/1.2kw)

4,100,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ
Sale!
990,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C15KS (15kva/10.5kw)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C20KS (20kva/14kw)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX30KS (30kva/24kw)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX40KS (40kva/32kw)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX60KS (60kva/48kw)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX80KS (80kva/64kw)

Santak Online Ắc quy Trong

UPS Santak online C10K (10kva/7kw)

58,900,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C10KS (10kva/7kw)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C1k (1kva/700w)

7,190,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C1KR (1kva/700w)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C1KS (1kva/700w)

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2k (2kva/1.4kw)

11,900,000 VNĐ