Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C1k (1kva/700w)

7,700,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C1KR (1kva/700w)

9,000,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2ke (2kva/1.6kw)

14,050,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2k (2kva/1.4kw)

16,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C2KR (2kva/1.4kw)

18,000,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

Ups Santak online C3ke (3kva/2.4kw)

23,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C3k (3kva/2.1kw)

26,900,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C3KR (3kva/2.1kw)

29,800,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong

UPS Santak online C6KR (6kva/4.2kw)

56,000,000 VNĐ