Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C10KS (10kva/7kw)

6,800,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C1KS (1kva/700w)

7,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C2KS (2kva/1.4kw)

13,600,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C20KS (20kva/14kw)

17,900,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C3KS (3kva/2.1kw)

24,500,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online C6KS (6kva/4.2kw)

42,590,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C15KS (15kva/10.5kw)

135,000,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX30KS (30kva/24kw)

260,000,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX40KS (40kva/32kw)

320,000,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX60KS (60kva/48kw)

380,000,000 VNĐ

Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài

UPS Santak online 3C3-EX80KS (80kva/64kw)

450,000,000 VNĐ